“De adviesraad is de steunpilaar van de Förderverein Imme Bourtanger Moor e.V. en het Duits-Nederlandse bijen informatiecentrum.
In overeenstemming met de statuten, kan het bestuur zijn adviseurs, op basis van zijn goeddunken, benoemen.
Deze omvatten de bestuursleden van de verenigingen en groepen (zoals groepen van de NBV) die lid zijn.
Zij blijven ons inspireren en stimuleren om de werkzaamheden voor te zetten en uit te breiden.
Andere leden zorgen voor het teelt gebeuren en zijn actief in een koninginnenteelt groep en bij de proefbijenstand.
Andere leden houden zich bezig met: Natuurbehoud, plantenkunde, bijen-museum, ondersteuning bij projecten, onderhoud van de gebouwen en terrein, public relations en als leraar/instructeur, zij leveren ook belangrijke bijdrage aan het geheel.”