Hermann Bergmann erhält den Imme-Preis 2018

 

2018 wurde Hermann Bergmann für seinen Mut, ein besonderes Projekt zielstrebig anzugehen und zu unterstützen, geehrt. Schon als Handwerker und Unternehmer überzeugte er damit, dass durch tatkräftiges Anpacken etwas bewegt und aufgebaut werden kann. Seinen unternehmerischen Geist und seine Ermunterung das Projekt „Deutsch- Niederländisches Bienenzentrum“ anzugehen, kam dem Förderverein zugute. Aber auch durch seine Naturverbundenheit, was im Besonderen sichtbar wird durch seine Leidenschaft als Jäger und Imker, hat Hermann Bergmann die Ausrichtung des Vereins maßgeblich mitgestaltet und geprägt.

Hermann Bergmann ontvangt de Imme-prijs 2018

 

2018 werd Hermann Bergmann voor zijn moed geëerd, een bijzonder project doelgericht op te starten en te ondersteunen. Reeds als ambachtsman en ondernemer kon hij ermee overtuigen, dat door daadkrachtig aanpakken iets in gang gezet en opgebouwd kan worden.

Zijn ondernemingsgeest en het aanmoedigen tot het exploiteren van het „Duits-Nederlands bijencentrum“ waren waardevol voor de steunvereniging. Maar ook door zijn nauwe verbinding met de natuur, hetgeen vooral door zijn passie als jager en imker zichtbaar wordt, heeft Hermann Bergmann aanzienlijk invloed op de oriëntatie en richtsnoeren van de vereniging gehad.