Das Motto beim Imme lautet: „Bienen kennen keine Grenzen“

Eine Hilfsaktion, die von den Vereinsmitgliedern Gudrun Gundlach und Joseph Robben ins Leben gerufen wurde.

Het motto bij Imme luidt: “Bijen kennen geen grenzen”

Een hulpactie, die de leden van de vereniging Gudrun Gundlach en Joseph Robben in het leven hebben geroepen.

 

Das Ziel ist, in Ghana Imkereien aufzubauen und mit dem Verkauf von Bienenprodukten die dortigen Lebensbedingungen zu verbessern. Das Projekt beinhaltet die Ausbildung und die Beschaffung von Arbeitsmitteln, damit die Menschen vor Ort sich selbst helfen können. Die Bienenhaltung in Afrika bietet eine gute Einkommensquelle und ein reiches Blütenangebot sorgt für gute Honigernten.

Zudem sorgt die vermehrte Bienenhaltung für bessere Bestäubung, insbesondere für die Kulturpflanzen, und damit auch für bessere Ernten.  

De doelstelling is, in Ghana imkerijen op te bouwen en met de verkoop van de bijenproducten de levensomstandigheden daar te verbeteren. Het project omvat de opleiding en de aanschaf van werkmiddelen, zodat de mensen ter plaatse zichzelf kunnen helpen. Het houden van bijen biedt in Afrika een goede bron van inkomsten, en een rijk aanbod aan bloeiende gewassen zorgt voor goede honingoogsten.

Bovendien zorgt de toename van bijenteelt voor betere bestuiving, in het bijzonder voor de cultuurplanten, en zodoende ook voor betere oogsten.